Manual för hstds visuella identitet

Med en gemensam grund skapar vi igenkänning och stärker hstds varumärke
Den visuella identiteten är ett verktyg för att kommunicera på ett enhetligt och tydligt sätt med våra målgrupper. Den är också en viktig del i varumärkesbyggandet av hstd. Denna manual är en sammanställning och beskriver hur vi ska presenteras oss för att nå största möjliga genomslag och igenkänning. Den bidrar till att göra vår kommunikation tydlig, enhetlig och professionell.

Manualen är framtagen för alla som arbetar med kommunikation och marknadsföring för hstd. Den är till för att förenkla det dagliga arbetet. Här finns riktlinjer, råd och exempel på hur du använder de olika delarna i den visuella identiteten.

Viktigt med ett gemensamt uttryck och ett samlat intryck
För att stärka vår trovärdighet i kommunikationen och ge ett professionellt intryck är det viktigt att alla som arbetar med hstd använder samma ramverk. Syftet är inte att begränsa kreativiteten utan att samordna all kommunikation så att vi ger ett samlat intryck. Något som också underlättar vid utformning av innehåll och budskap.