Favicon

Faviconen (favorites icon) är en ikon som representerar vår webbsida. Den visas vanligen till vänster i adressfältet på webbläsaren när du är inne på hstds sida. Den kan även visas i menyer och listor, som bokmärke och i flikfältet. Den främsta anledningen till att använda en favicon är att förbättra användarupplevelsen och skapa igenkänning. Vår favicon är en viktig del i vår övergripande varumärkesstrategi. Vi använder logotypen som favicon.

Favicon för hstd