Logotyp

Logotypen är företagets viktigaste grafiska element. Tänk på att det endast är de versioner av logotypen som presenteras i denna manual som får användas. Logotypen får inte ändras eller förvanskas.

Primär logotyp

Sekundär logotyp

Frizon

Med frizon menas det minsta tillåtna avståndet mellan logotypen och ytterkanten på närliggande element. Inga texter, bilder eller grafiska element etc får inkräkta på denna yta.

Sekundär logotyp svart

Sekundär logotyp vit

Alla logotyper

Sociala medier

hstd avatar

Exempel på användning

Placering på webb

Visitkort